herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Strona główna

Szanowni Państwo!

Przemiany gospodarcze i społeczne ostatnich 20 lat oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otwarły przed samorządami miast ogromne możliwości rozwoju. Programy krajowe jak i unijne dają możliwość pozyskania zewnętrznych środków ukierunkowanych na rozwój wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego.

Gmina Mikołów od lat stara się jak najlepiej skutecznie wykorzystywać te możliwości, stawiając na dynamiczny rozwój miasta oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z realizowanymi obecnie oraz w ostatnich latach inwestycjami jak również z projektami z zakresu edukacji i sfery społecznej. Działania te są bardzo zróżnicowane; od największej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji dofinansowana z Funduszu Spójności, poprzez niedawno zakończoną adaptację budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej po projekty z zakresu informatyzacji i pomocy społecznej. W tym miejscu znajdą Państwo również informacje dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Jak Państwo będą mogli zauważyć Gmina pozyskała i nadal pozyskuje środki zewnętrzne z wszelkich możliwych źródeł krajowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, programów rządowych prowadzonych przez Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwa Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadań, które uzyskały dofinansowanie od 2003 roku (bez dofinansowania z Funduszu Spójności) to około 126 mln zł, w tym 56 mln zł to pozyskane dotacje dla Gminy Mikołów.

Z inicjatywy władz miasta w 2007 r. Mikołów został liderem Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, co jest dużym wyróżnieniem i sukcesem miasta. To właśnie w Mikołowie miały miejsce spotkania 81 prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin z naszego regionu, które zakończyły się powstaniem i podpisaniem Programu, w ramach którego ze środków Unii Europejskiej zostało dofinansowanych 88 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Obecnie Gmina realizuje kilka projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz przygotowuje się do realizacji projektów w ramach perspektywy finansowej  2014-202.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje przybliżą Państwu kierunki rozwoju naszego miasta a także pozwolą na refleksję związaną z jego przyszłością.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które prosimy przesyłać na adres bgr@mikolow.eu.

 

 


Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.