herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2007-2013 / Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Termin realizacji: listopad 2009 r. - sierpień 2011 r.

Wartość projektu: 10 373 172,41 zł.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko

Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Finansowanie:

• 5 354 264,66 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

• 5 018 907,75 zł

z Budżetu Gminy Mikołów

Opis projektu:

W ramach zrealizowanej inwestycji "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" zostały zaadaptowane istniejące schrony byłego terenu powojskowego.

Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach:

I Etap - Adaptacja dwóch istniejących schronów dla celów edukacyjnych.

W ramach pierwszego etapu na terenie Centrum powstały dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, Biblioteka Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron, zaplecze socjalne i gospodarcze oraz węzeł sanitarny.

II Etap - Dobudowa dodatkowych segmentów.

W ramach drugiego etapu na terenie Centrum dobudowano do istniejącego schronu dodatkowe segmenty, które  mieszczą laboratoria badawcze, pomieszczenia administracyjne oraz magazyny.

III Etap - Zagospodarowanie terenu.

W ramach trzeciego etapu na terenie Centrum powstała pracownia dydaktyczna i wieża widokowa. W następnej kolejności zagospodarowano teren budową  obiektów małej architektury.

Kampania Promocyjno - Edukacyjna Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie promująca projekt "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" obejmowała konferencje, seminaria i warsztaty z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Gmina Mikołów zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty jego zakończenia.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie.

Dane kontaktowe:

MOSIR: Sekretariat - (32) 779 76 03, Centrum Edukacji- (032) 77 97 601

Urząd Miasta Mikołów – Wydział Rozwoju Miasta: (32) 32 48 590, (32) 32 48 463

Strona Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

LogoLogoLogo

Śląski Ogód Botaniczny w Mikołowie Promotorem Ekologii

W dniu 4 lutego 2011 r. w Warszawie odbyło się wręczenie nagród oraz wyróżnień w ramach XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

2011-02-07

Gmina Mikołów zaprasza do udziału w seminarium w ramach Rozbudowy Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB

W związku z realizacją projektu "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się dnia 12 stycznia 2011 r. w ramach kampanii promocyjno - edukacyjnej.

Gmina Mikołów zaprasza do udziału w seminarium w ramach Rozbudowy Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB

W związku z realizacją projektu "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2010 r. w ramach kampanii promocyjno - edukacyjnej.

Gmina Mikołów zaprasza do udziału w warsztatach w ramach Rozbudowy Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB

W związku z realizacją projektu "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej  i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie" zapraszamy do udziału w warsztatach przeznaczonych dla nauczycieli, które odbędą się 9 listopada 2010 r. w ramach kampanii promocyjno - edukacyjnej.

Pierwsze seminarium i konferencja w ramach kampanii edukacyjno - promocyjnej

11 i 12 października odbyło się pierwsze seminarium i konferencja organizowane w ramach kampanii edukacyjno - promocyjnej dla projektu pn.: "Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie"


Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.