herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2007-2013 / Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego

Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki

Termin realizacji: listopad 2010 r. - lipiec 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 2 175 566,00 zł

Program: Program Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet III

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna / Podmioty publiczne

Finansowanie:

• 1 607 184,42 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

• 326 334,90 zł z budżetu gmin zaangażowanych w realizacje Projektu

 

Opis projektu:

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami. W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu jest Gmina Orzesze.

Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W ramach projektu zostało wytyczonych 247,76 km nowych oraz zmodernizowanych zostało 30 km istniejących tras rowerowych wraz z miejscami postojowymi i oznakowaniem.

Ścieżki rowerowe prowadzą przez tereny urozmaicone krajobrazowo, po trasach o nawierzchni asfaltowej, utwardzonych drogach szutrowych, leśnych duktach i ścieżkach.

Realizacja projektu poszerzyła i znacznie wzbogaciła infrastrukturę turystyczną regionu, podniosła jego atrakcyjność, wpłynęła pozytywnie na rozwój aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Partnerzy projektu są zobowiązani do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty jego zakończenia. Każdy z partnerów odpowiada na terenie swojej gminy za powstałą infrastrukturę.

Ze strony Gminy Mikołów za administrowanie powstałą w ramach projektu infrastrukturą jest odpowiedzialny Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mikołów.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Mikołów – Wydział Gospodarki Komunalnej: (32) 32 48 579

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

LogoLogoLogo

Uroczyste otwarcie sieci tras rowerowych powiatu mikołowskiego

W dniu 30 września 2011 r. o godz. 17.00 na kompleksie "Moje boisko Orlik 2012" w Orzeszu miało miejsce uroczyste otwarcie projektu partnerskiego pn. „Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki”, który był realizowany przez gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice.

2011-10-03

Rowerem przez… uruchomienie nowej strony internetowej

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki" została uruchomiona strona internetowa projektu www.roweremprzez.pl , na której znajdują się informacje dotyczące powstałych tras rowerowych na terenie gmin naszego powiatu.

2011-08-05

Podpisano umowy partnerskie

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z powiatu mikołowskiego, a także Starosta i Wicestarosta Mikołowski w dniu 14 grudnia w sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym podpisali umowy partnerskie dotyczące realizacji projektów:

2009-12-18

Podpisanie umowy o dofinansowanie sieci tras rowerowych

W dniu 11 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki".

2010-08-27

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.