herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2007-2013 / Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta

Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie - etap I

Tytuł: „Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie – Etap I”

Cel: sprawna i szybka obsługa klientów Urzędu

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne

Działanie: 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

ZAKRES INWESTYCJI:

 • Wdrożenie systemu obejmującego następujące moduły:

  • Finansowo-księgowy

  • Podatkowy

  • Kadrowo-płacowy

  • Działalności gospodarczej

wraz z unowocześnieniem infrastruktury sprzętowej oraz szkoleniem pracowników.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU:

 • Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 • Budżet Gminy Mikołów

 

REZULTATY PROJEKTU:

 • Skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych oraz ich uprawnienie poprzez eliminację dużych ilości pism wewnętrznych, dublowania informacji itp.

 • Przyspieszenie realizacji procedur urzędowych, tym samym wzrost zadowolenia mieszkańców i wszystkich klientów urzędu.

 • Poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dzięki nowoczesnym narzędziom teleinformatycznym.

 • Poprawa komfortu pracy urzędników.

Realizacja projektu została zakończona po wdrożeniu systemu oraz przeprowadzeniu działań promocyjnych w Gminie Mikołów. Obecnie trwa kontrola projektu oraz monitorowanie wskaźników.

Wybranie projektu do dofinansowania

Wraz z podjęciem w dniu 13 marca 2012 r.  przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały nr 640/133/IV/2012 Projekt pn. "Zintegrowany System Informatyczny dla Urzędu Miasta w Mikołowie - etap I" został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

2012-04-23

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.