herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2007-2013 / Adaptacja budynku kina na potrzeby MBP

Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie

Termin realizacji: grudzień 2007 r. - czerwiec 2009 r.

Wartość projektu: 4 099 531,78 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet IV Kultura

Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Finansowanie:

• 3 422 223,88 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

• 200 000,00 zł

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program „Rozwój Infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego"

• 477 307,90 zł

z Budżetu Gminy Mikołów

Opis projektu:

Inwestycja miała na celu adaptację niewykorzystanego budynku położonego w centrum Mikołowa, będącego uprzednio siedzibą kina Adria, na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i scena kameralną.

W budynku biblioteki znajdować się będzie wypożyczalnia, czytelnia ogólna, oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia prasy, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze techniczne.

Ponadto biblioteka będzie spełniać również funkcję kina studyjnego, gdzie będą prezentowane filmy o wysokich walorach artystycznych oraz pokazy twórczości koła filmowego. Scena kameralna wykorzystywana będzie do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju czytelnictwa, edukacji filmowej i teatralnej oraz ożywienia życia kulturalnego miasta.

W dniu 13 sierpnia została zawarta umowa o dofinansowania niniejszego projektu pomiędzy Gminą Mikołów i Zarządem Województwa Śląskiego.

W dniu 9 października br. w Mikołowie miało miejsce uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i scena kameralną. Wzięło w nim udział wielu zaproszonych gości, wśród nich senator profesor Antoni Motyczka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa śląskiego Piotr Zienc oraz władze powiatu mikołowskiego i sąsiednich gmin.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego obecne były Małgorzata Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz jej Zastępca Małgorzata Noga, na których ręce podziękowania za pomoc w zrealizowaniu dofinansowanego projektu złożył Zastępca Burmistrza Mikołowa Adam Putkowski.

Nowa siedziba została poświęcona przez proboszcza bazyliki mniejszej pw. Świętego Wojciecha Alfonsa Janika. Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jana Malickiego wręczył odznaki za zasługi dla rozwoju kultury  Burmistrzowi  Mikołowa Markowi Balcerowi oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Bożenie Holeczek.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Gmina Mikołów zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty jego zakończenia.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie.

Dane kontaktowe:

Biblioteka: (32) 322 00 63

Urząd Miasta Mikołów – Wydział Rozwoju Miasta: (32) 32 48 590, (32) 32 48 463

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

oraz ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
LogoLogoLogoLogo

Głosowanie na mikołowską bibliotekę w 2 konkursach

Mikołowska biblioteka ma szansę zostać wyróżniona w kolejnym konkursie.

2010-08-17

W najbliższy piątek Mikołowska Biblioteka na antenie TVP 1

13 sierpnia br. o godzinie 16.20 w TVP 1 w programie pt.: „Polska pięknieje”, zostanie zaprezentowany projekt zrealizowany przez Gminę Mikołów pn.:

2010-08-09

Nowa strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie

W dniu dzisiejszym ruszyła nowa strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej. Czytelnicy mogą tu zamówić książki ON LINE oraz uzyskać informację na temat imprez kulturalnych organizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Mikołowie.

2010-07-22

Mikołowska Biblioteka w telewizji i internecie

Oddaj swój głos na projekt zrealizowany przez Gminę Mikołów pn. Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie.

2010-07-20

Mikołów wyróżniony w konkursie „Polska Pięknieje 7 cudów Funduszy Europejskich”

Projekt „Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie” został nominowany do nagrody głównej w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

2010-05-26

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.