herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Fundusz Spójności / Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej

 

Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno – ściekowej miasta Mikołów

Termin realizacji: 2007 r. - 2013 r.

Wartość projektu:
405 658 000,00 zł

Finansowanie:

337 596 000,00 zł
85% kosztów kwalifikowanych dotacja z Funduszu Spójności

59 576 000,00 zł
kredyt

13 171 000,00 zł
dopłaty do oprocentowania, NFOŚiGW

Kredyt o charakterze pomostowym, w roku 2009 i 2012 – 2013

8 486 000,00 zł
Środki własne, ZIM Sp. z o. o.

Opis projektu:

Wnioskodawcą projektu jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
w Mikołowie (100% własności Gmina Mikołów)

Zadanie ma na celu: kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Mikołów. W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączone docelowo – 15 612 osób oraz 819 RLM z przemysłu oraz 788 RLM z usług.

Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- budowa ok. 143 km kanalizacji sanitarnej,
- budowa ok. 28 km przepompowni i tłoczni ścieków,
- budowa ok. 29 km kanalizacji deszczowej,
- modernizacja ok. 29 km sieci wodociągowej.

Tereny objęte inwestycją:

dzielnice:
• Nowy Świat
• Kamionka
• Gniotek
• Reta
• Goj

sołectwa:
• Mokre
• Bujaków
• Borowa Wieś
• Paniowy
• Śmiłowice

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Funduszu Spójności w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na lata 2007-2013.

 

Więcej informacji na temat projektu: http://www.zim.com.pl/

2009-10-15
LogoLogo

Decyzja Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności

W dniu 14 stycznia 2011 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”.

2011-01-24

Oficjalne wręczenie decyzji Komisji Europejskiej dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

W dniu 14 stycznia 2011 roku Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła dofinansowanie dla przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”, którego Beneficjentem jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

2011-02-22

Projekt z Mikołowa prezentowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

9 czerwca 2010 roku w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się spotkanie którego celem było omówienie stanu realizacji projektów wodno-ściekowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

2010-06-11

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.