herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Przedsiębiorcy / Szkolenia

Konferencja FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję: FUNDUSZE UNIJNE DLA FIRM, która odbędzie się 7 grudnia br. od godziny 9.00 do 14.00 w Katowicach, ul. Sokolska 24, Hotel Angelo. Na spotkaniu będzie można posłuchać wykładów z zakresu współpracy nauki i biznesu, przedsiębiorczości i oferty Regionalnego Programu dla firm oraz uzyskać informacje jak pozyskać środki z Programów Ramowych oraz Instrumentów Finansowych UE w ramach dedykowanych warsztatów.

Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny. Dokonywanie rejestracji udziału jest możliwe poprzez stronę: http://www.scp-slask.pl/register

Szczegółowych informacji w imieniu Organizatora udzielają pracownicy Wydziału informacji i Promocji ŚCP:
Adriana Witkowska – Konieczny: adriana.witkowska@scp-slask.pl;
Krzysztof Winter: krzysztof.winter@scp-slask.pl;
Jarosław Ziewiec: jaroslaw.ziewiec@scp-slask.pl.
Tel.: (32)743 91 71, (32)743 91 77.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej -  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło oraz więcej informacji na stronie: https://www.scp-slask.pl/czytaj/konf_fundusze_unijne_dla_firm

2016-11-28

Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Na spotkanie są zapraszane osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, głównie osoby niepracujące. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (osoby pracujące - pożyczka, osoby niepracujące - dotacja) oraz omówione zostaną zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 13 września 2016 r. o godzinie: 10.00-12.30 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), ul. Jana Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Zasady rekrutacji oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_przygotowania_wnioskow_o_dotacje_ue_na_rozpoczecie_dzialalnosci_gospodarczej260816

 

 

 

2016-09-06

II Śniadanie Młodych Przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2016-06-06

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM"

2016-06-06

WARSZTATY MAŁA FIRMA ALL INCLUSIVE

Ruszyła III edycja programu Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście! W jej ramach przygotowano sześć poniższych praktycznych warsztatów w ramach cyklu Mała Firma ALL INCLUSIVE.

20.04.2016 „Twój produkt – projekt idealny” Ekspert: Damian Strzelczyk

24.05.2016  „Zbuduj biznes nr 1 – strategia wzrostu firmy na rynku” Ekspert: Rafael Moucka

23.06.2016  „Młody biznes – sprzedawaj, negocjuj, rośnij w siłę” Ekspert: Michał Lisiecki

21.07.2016  „Firma – równowaga – rodzina” Ekspert: dr Anna Syrek-Kosowska

25.08.2016 „Marka na sPRzedaż – strategie PR w sprzedaży” Ekspert: Michał Sobiło

22.09.2016 „ Zarządzanie zespołem 3.0 – zatrudniaj, zwalniaj, deleguj.” Ekspert: Agata Hagno

TERMINY SPOTKAŃ BIZNESOWYCH:

12.05.2016 R. ,09.06.2016 R., 07.07.2016 R., 04.08.2016 R., 01.09.2016 R.

Udział w warsztatach i całym Programie jest nieodpłatny. Rejestracja w Programie oznacza także dodanie do bazy Młodych Przedsiębiorców, dzięki uczestnicy będą informowani o kolejnych warsztatach i wydarzeniach związanych z Programem.

Ilość uczestników ograniczona.

Program „Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście" jest to projektem skierowanym do Młodych Przedsiębiorców, którzy nie ukończyli jeszcze 35-go roku życia i prowadzą firmę nie dłużej niż trzy lata. Założeniem programu jest współpraca środowisk gospodarczych z administracją samorządową na rzecz ludzi młodych i sektora MŚP w Aglomeracji Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Młodych Przedsiębiorców. Naszym głównym celem jest dążenie do rozwoju kompetencji przedstawicieli młodego biznesu i integracji tego środowiska w celu ułatwienia przetrwania pierwszych lat prowadzenia własnego biznesu.

Źródło: http://mlodyprzedsiebiorca.org/#harmonogram

 


Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.