herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

RPO WSL 2014-2020 / Wirtu@lny Urząd

Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów

Termin realizacji: 1 marzec 2016 r. – 31 grudzień 2017 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa II: Cyfrowe śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Wartość projektu: 844 479,23

Finansowanie:

717 297,35

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

• 127 181,88 zł

z Budżetu Gminy Mikołów

Opis projektu:

Projekt zakłada powstanie nowego portalu Urzędu Miasta Mikołów oraz Biuletynu Informacji Publicznej, które wprowadzą nową jakość komunikacji. Uruchomienie nowych, łatwych w obsłudze kanałów komunikacji da Urzędowi skuteczne narzędzie do realizacji usług elektronicznych. W Portalu UM Mikołów powstaną spójne ze sobą moduły/obszary funkcjonalne takie jak: informacyjny, komunikacji Urząd - Obywatel, e-Usług, konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego. Portal będzie mieć możliwość tworzenia „podportali”. Zostanie rozbudowany także System Informacji o Terenie poprzez opracowanie i uruchomienie dodatkowych modułów, tj. Zgłoszenia dla użytkowników publicznych oraz Przyjazne miasto. Z kolei aplikacja mobilna zapewni dostęp do usług zbiorów danych przestrzennych z poziomu urządzeń przenośnych. Zostanie również wdrożony kompleksowy system obiegu dokumentów w pełni wypełniający definicję Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Cel projektu:
Cel bezpośredni projektu jest zgodny z celem RPO WSL na lata 2014-2020 zapisanym w Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Priorytet inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, realizacja którego przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: większa dostępność e-usług publicznych.    Projekt współfinansowany przez przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2016-10-31
Zdjęcie
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.