herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Rządowy Radosna Szkoła / III edycja - 2011 rok

Dofinanoswanie z budżetu państwa utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu

W III edycji Programu Rządowego "Radosna Szkoła" w ramach dofinansowania utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw wsparciem finansowym zostaną objęte następujące szkoły podstawowe Gminy Mikołów:

1. Utworzenie szkolnego placu zabaw:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego

Szkoła Podstawowa nr 12 - Zespół Szkół nr 3.

Koszt całkowity utworzenia szkolnych placów zabaw przy ww. szkołach wynosi 668 171,22 zł. Dofinansowanie z Programu Rządowego Radosna Szkoła wznosi 308 260,01 zł, a wkład własny Gminy wynosi 359 911,21 zł.

2. Modernizacja szkolnego placu zabaw:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka

Szkoła Podstawowa nr 11 - Zespół Szkolno - Przedszkolny.

Koszt całkowity modernizacji szkolnych placów zabaw przy ww. szkołach wynosi 275 167,46 zł. Dofinansowanie z Programu Rządowego Radosna Szkoła wznosi 127 700,00 zł, a wkład własny Gminy wynosi 147 467,46 zł.

Łączny koszt projektu obejmujący w/w szkoły to kwota 943 338,68 zł. Gmina na realizację programu otrzyma z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 435 960,01 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na realizację programu wynoszą 507 378,67 zł.

W dniu 13 maja 2011 roku została podpisana Umowa nr 48/2011/PL o dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia/modernizacji szkolnych placów zabaw pomiędzy Wojewodą Śląskim Panem Zygmuntem Łukaszczykiem oraz Gminą Mikołów reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa Pana Marka Balcera.

Organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

2011-06-17
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.