herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Rządowy Radosna Szkoła / Założenia programu

Założenia Programu Rządowego Radosna Szkoła

Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Realizacja Programu Rządowego zaplanowana została na lata 2009 - 2014.

Koszt całego programu wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych:

- z tego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu państwa,

- a 1 miliard 160 milionów złotych stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

Na realizację programu w poszczególnych latach przeznaczono z budżetu państwa następujące kwoty:

- w 2009 roku - 40 milionów złotych,

- w 2010 roku - 150 milionów złotych,

- w roku 2011 - 150 milionów złotych,

- w 2012 roku - 488 milionów złotych,

- w 2013 roku - 234 milionów złotych,

- w 2014 roku - 216 milionów złotych.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 procentach z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

Wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw wynosi 63 tys. 850,00 zł lub 115 tys. 450,00 zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III szkół podstawowych.

 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy szkołom objętym programem zostały określone:

- w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół  podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- w uchwale Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła".

Program rządowy "Radosna Szkoła" jest skierowany do organów prowadzących szkoły podstawowe.

W ramach programu organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe:

• na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

Głównym celem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci związanymi z dużą aktywnością fizyczną.

Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy umożliwiające  dzieciom ruch.  W ich składzie powinny znaleźć się duże, miękkie klocki, oraz piłki w różnych kolorach i wielkościach, dodatkowo materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości i usprawniające koordynację wzrokowo - ruchową. W miejscu zabaw powinny się znaleźć urządzenia spełniające funkcję edukacyjną i usprawniającą małą motorykę - czyli przede wszystkim: układanki oraz kąciki tematyczne,  które zachęcą dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami.

Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).

• na urządzenie szkolnego placu zabaw

Szkolny plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Plac zabaw powinien zostać wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki umożliwiające ruch.

Plac zabaw powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, m.in.  pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów i zwisów. Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw jest sąsiedztwo boiska lub bieżni, które posłużą do zorganizowania zabaw i gier ruchowych.

Dzięki walorom edukacyjnym i ruchowym placów zabaw  dzieci będą mogły korzystać z obiektów po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w soboty i niedziele, pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny.

 

2011-10-28
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.