herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Ochotnicze Hufce Pracy / Młodzieżowe Centrum Kariery / Oferta MCK i kontakt

Oferta MCK, dane kontaktowe

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Mikołowie

Plac Harcerski 1

Siedziba Domku Parkowego - boczne wejście

MCK działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 - 15.45.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z MCK w Mikołowie:

mail: mck.mikolow@wp.pl

tel. 32 / 778 23 27

oraz Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mikołów, Referatem Funduszy Nieinwestycyjnych:

mail: bgr@mikolow.eu,

tel. 32 / 324 84 29.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery oferuje nieodpłatne:

- aktywizujące warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego,

- spotkania informacyjne,

- objęcie pomocą w ramach Indywidualnego Planu Działania,

- wsparcie przy poszukiwaniu pracy/stażu/praktyki/wolontariatu,

- doradztwo w zakresie poznawania własnych predyspozycji zawodowych i wyboru ścieżki kariery, tworzenia listu motywacyjnego i CV, przygotowania się rozmowy kwalifikacyjnej, prawa pracy i wszystkiego, co dotyczy poruszania się po rynku pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery zaprasza do skorzystania z usług jednostki:

- osoby bezrobotne do 25. roku życia,

- osoby nieaktywne zawodowo,

- uczniów i absolwentów szkół,

Rekrutacja osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach usług prowadzonych przez MCK  odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności.

W placówce organizowane są zajęcia grupowe i indywidualne.

"Jeśli masz problem z wyborem własnej drogi edukacyjnej bądź zawodowej, nie wiesz jak zaprezentować sie na rozmowie kwalifikacyjnej, w jaki sposób przygotować i skompletować dokumenty aplikacyjne, jaką drogę życiową wybrać, lub gdy myślisz o założeniu własnej firmy - wstąp do Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.

Możesz skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, zadawać pytania dotyczące rynku pracy, korzystać z informatora o szkołach i poszukiwać informacji na temat interesujących Cię zawodów.

W okresie wolnym od nauki organizujemy warsztaty twórczego myślenia, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz asertywności".

Doradca zawodowi MCK w Mikołowie - Joanna Burc - Wsuł.

ZAPRASZAMY!

2012-11-29

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.