herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Rządowy Razem Bezpieczniej 2013 / Moja Bezpieczna Szkoła

Moja Bezpieczna Szkoła

Termin realizacji: sierpień - grudzień 2013 r.

Wartość projektu: 106 278,70 zł.

Finansowanie:

 • ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwocie     85 022,96 zł.

 • ze środków własnych Gminy Mikołów w kwocie 21 255,74 zł.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie, ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1,

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie, ul. Katowicka 122,

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie, ul. Katowicka 24,

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego
  w Mikołowie, ul. Wolności 27,

 • Zespół Szkół nr 2 w Mikołowie, ul. Gliwicka 299,

 • Zespół Szkół nr 3 w Mikołowie, ul. Szkolna 1,

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mikołowie, ul. Skalna 10,

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mikołowie,
  ul. Zamkowa 1,

 • Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie,
  ul. Konstytucji 3 Maja 20,

 • Gimnazjum nr 2 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie,
  ul. Krakowska 30.

Opis projektu:

Projekt pn. "Moja bezpieczna Szkoła" będzie realizowany w ramach obszaru III Programu rządowego ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na 2013 r. - Bezpieczeństwo w szkole. Skierowany jest do uczniów
i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mikołów.

Projekt zakłada:

 • zainstalowanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (kamery zewnętrzne i wewnętrzne oraz rejestratory), co przyczyni się do zwiększenia skuteczności ochrony szkół i bezpieczeństwa uczniów oraz zmniejszenia aktów wandalizmu na terenach szkolnych;

 • organizację poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów zagrożonych nałogami oraz mających problemy z alkoholem i narkotykami, pochodzących z rodzin patologicznych;

 • organizację dyżurów psychologa/pedagoga dla rodziców uczniów, w celu umożliwienia dostępu do specjalistycznej pomocy;

 • przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczniów szkoły podstawowej z udzielania pierwszej pomocy;

 • przeprowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym dla uczniów gimnazjum w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy;

 • spotkania z funkcjonariuszem Policji/Straży Miejskiej,

 • powołanie Rady ds. Bezpieczeństwa, która opracuje zasady
  i metody współpracy w zakresie bezpieczeństwa w szkole na linii: szkoła - rodzice - uczniowie - Policja/Straż Miejska.

Uzupełnieniem projektu będzie akcja informacyjna na temat bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom i przemocy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 

2013-04-05

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.