herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

SłONECZNA GMINA

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza osoby zainteresowane do udziału w projekcie wspólfinansowanym ze środków FIO

 

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie

Zaprasza  osoby zainteresowane działaniem na rzecz lokalnej przyrody do udziału
w projekcie

OGRODY SIEDLISKOWE - LOKALNE CENTRA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Program szkoleń realizowany w okresie od lipca do listopada 2013r. obejmuje zajęcia terenowe, warsztaty, wykłady stacjonarne oraz serię konsultacji
z instruktorami. Zajęcia w lipcu i sierpniu przeprowadzone zostaną podczas dwóch czterodniowych wyjazdów, na wrzesień, październik i listopad zaplanowano zajęcia (jeden weekend w miesiącu) w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

·       Każda osoba weźmie udział w 128 godzinach nieodpłatnych zajęć
i konsultacji w zakresie tworzenia Ogrodu Siedliskowego i prowadzenia w nim edukacji.

·       W wyniku realizacji projektu uczestnicy:

o   otrzymają środki na rozpoczęcie budowy Ogrodu Siedliskowego;

o   zdobędą wiedzę jak zaprojektować i utworzyć taki Ogród;

o   dowiedzą się jak prowadzić w nim zajęcia edukacyjne;

o   nauczą się rozpoznawać siedliska i zbiorowiska roślin, a także poznają ich zagrożenia i metody ochrony;

o   zapoznają się z zasadami pisania wniosków o dofinansowanie;

o   będą mieli możliwość kontynuowania współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w kolejnych latach.

·       Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i udział w nim jest całkowicie darmowy.

Warunki przyjęcia

·       do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się trzyosobowych zespołów (w takim składzie, w jakim później zespół ten będzie współpracował przy projektowaniu i tworzeniu Ogrodu Siedliskowego);

·       przynajmniej jedna osoba z zespołu powinna posiadać przygotowanie pedagogiczne lub być w trakcie jego uzyskiwania;

·       nie jest wymagane wykształcenie biologiczne, liczy się natomiast zaangażowanie, troska o przyrodę oraz chęć aktywnego działania w długofalowej perspektywie;

·       najpóźniej do dnia 24 czerwca br. należy przesłać formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie ŚOB: www.sibg.org.pl, zakładka: Aktualności albo Ogród Kształcenia/Projekt - Ogrody siedliskowe) oraz CV na adres mailowy: a.zurawicka@sibg.org.pl;

·       ostatnim etapem rekrutacji będzie pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej w uzgodnionym terminie.

Szczegółowy opis projektu, wraz z tematami poszczególnych zajęć, znajduje się na stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego (www.sibg.org.pl). Ponadto wszelkich informacji można zasięgać u koordynatora projektu pod numerem telefonu: 731 058 456.

2013-06-14
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.