herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu / Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej

„Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015”

 

 

Termin realizacji: czerwiec 2015 - grudzień 2016 r.

Wartość projektu: 137 835,00 zł.

Finansowanie:

-  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 100 000,00 zł.

- ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 37 835,00 zł.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne 3 osób z Gminy Mikołów, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mających problem z powrotem na rynek pracy. W wyniku realizacji projektu osoby te podejmą zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Ponadto projekt ma na celu poprawę standardów zasobów mieszkaniowych Gminy, poprzez prace remontowe w budynkach komunalnych.

Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 

          ·    cyklu edukacyjno-szkoleniowego w Centrum Integracji Społecznej w           Mikołowie  w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, który obejmować będzie:

·        kursy podnoszące kwalifikacje - kurs pracownika remontowo-budowlanego oraz kurs operatora agregatów tynkarskich,

·        zajęcia z instruktorami zawodu,

·         prace w terenie- na obiektach mieszkalnych,

·        doradztwo zawodowe,

·        warsztaty psychologiczne,

·        indywidualne poradnictwo psychologiczne,

·        warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracownika socjalnego.

Po zakończonym cyklu zajęć edukacyjno-szkoleniowych w 2016 roku uczestnicy projektu zostaną zatrudnieni  w ramach robót publicznych w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Mikołowie. W/w roboty polegać będą na wykonywaniu prac remontowych w budnkach komunalnych w Mikołowie.

2015-07-15
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.