herb mikołowa
Mikołów

projekty unijne i inwestycje realizowane w mieście

Fontanna na Rynku Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie Budowa hali sportowej i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ks. BSP. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Adaptacja budynku kina na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z kinem studyjnym i sceną kameralną w Mikołowie Budowa wielofunkcyjnego boiska-lodowiska

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój / Power of Education

„Power of Education - podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych”

 

 

Termin realizacji: 31.12.2015 – 30.12.2017

Całkowity koszt projektu: 682 604,09 zł

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

 

Finansowanie:

 • Europejski Fundusz Społeczny: 682 604,09 zł

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych dzięki zagranicznym wyjazdom szkoleniowym i skierowany jest do nauczycieli oraz kadry zarządzającej. Każdy z uczestników weźmie udział w jednym szkoleniu zagranicznym.

W czasie trwania projektu jego uczestnicy m.in. podniosą umiejętności w zakresie nowych metod i narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podniosą umiejętności językowe oraz w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w pracy dydaktycznej. Uczestnicy projektu podniosą także kompetencje w zakresie zarządzania placówką oświatową, jej promocji, współpracy z rodzicami, jak również wprowadzenia innowacyjnych programów nauczania.

 

 Projekt realizowany jest w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie

3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie

5. Przedszkole nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie

6. Przedszkole nr 9 im. Królewny Śnieżki w Mikołowie

7. Przedszkole nr 10 w Mikołowie

2016-03-08
Logo

Z ostatniej chwili:

 • Wakacyjny Kiermasz Pracy dla Młodzieży
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Mikołowie
 • Targi Pracy połączone z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich w Domku Parkowym w Mikołowie
 • Strona chwilowo niedostępna, trwają prace konserwacyjne
 • Spotkanie w sprawie projektu pn. „Słoneczna Gmina-budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów”
 • Bezpłatne Seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” V edycja konkursu „Fundusze w obiektywie”
 • Spotkanie informacyjne pt. Zasady przygotowania wniosków o dotację UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej Podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowy dwóch szeregów budynków przy ul. Nowy Świat.
 • Konsultacje elektroniczne Podstrategii: „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej na lata 2016-2025 ”
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie.
 • Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wirtu@lny Urząd...”
 • Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2020 z perspektywą do 2022r.
 • Wakacje z Funduszami Europejskimi -Zapraszamy na indywidualne konsultacje
 • Usuwamy azbest z terenu Gminy Mikołów.
 • Aktualizacja Strategii ZIT - zapraszamy do zgłaszania uwag.
 • Letni Kiermasz Ofert Pracy w MCK w Mikołowie
 • Likwidacja niskiej emisji - dotacje dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • „Mój Rozwój!” - płatne staże w Ministerstwie Rozwoju.
 • Trwa nabór do projektu: Obudź swój potencjał - EFS.
 • Spotkanie informacyjne pt. Możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Spotkanie w ramach Programu „Słoneczna Gmina”.
 • Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.
 • Dotacja na kompleksową likwidację niskiej emisji dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w ramach spotkań „CZWARTKI Z EKSPERTEM”

Facebook Biura Rozwoju Miasta
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w MikołowieRowerem przezRegionalny Program Operacyjny - Województwo ŚląskieMapa projektów dofinansowanych z RPO WSLŚląskie do przodu - serwis promocyjny RPO WSLŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościCentrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - kampania promocyjno-edukacyjnaProgram Operacyjny Kapitał Ludzki - Województwo ŚląskiePortal Organizacji Pozarządowych ngo.pl

Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 fax: (32) 324 84 00 e-mail: um@mikolow.eu
Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.